Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1702
Назва: Математико-статистические методы и модели в управлении предприятием
Інші назви: Математико-статистичні методи та моделі в управлінні підприємством
Mathematical-statistical methods and models in operation of enterprise
Автори: Янковой, А.Г.
Янковий, О.Г.
Yankovoy, A.
Бібліографічний опис: Янковой А. Г. Математико-статистические методы и модели в управлении предприятием: учебное пособие // А. Г. Янковой.– Одесса, 2014. – 250 с.
Дата публікації: 2014
Видавництво: Одесский национальный экономический университет
Ключові слова: статистический анализ
прогнозирование экономической динамики
производственная функция
мультипликативная модель
корреляционно-регрессионный анализ
экономическая оценка инве-стиционных проектов
безубыточность
оптимизация производственной программы
статистичний аналіз
прогнозування економічної динаміки
виробнича функція
мультиплікативна модель
кореляційно-регресійний аналіз
економічна оцінка інвестиційних проектів
беззбитковість
оптимізація виробничої програми
statistical analysis
forecasting economic dynamics
production function
multiplicative model
correlation and regression analysis
economic evaluation of investment projects
profitability
optimization of the production program
Короткий огляд (реферат): Учебное пособие посвящено практическому применению математико-статистических методов и моделей в управлении современным предприятием на основе исследования его производственно-финансовой деятельности. Содержит элементы теории математического и статистического анализа и прогнозирования с иллюстрацией их прикладных аспектов на практических примерах. Каждая глава пособия содержит варианты индивидуальных заданий и список литературы, позволяющей расширить научной кругозор в обсуждаемой теме.
Навчальний посібник присвячено практичному застосуванню математико-статистичних методів і моделей в управлінні сучасним підпри-ємством на основі дослідження його виробничо-фінансової діяльності. Містить елементи теорії математичного та статистичного аналізу та про-гнозування з ілюстрацією їх прикладних аспектів на практичних прикла-дах. Кожна глава посібника містить варіанти індивідуальних завдань і список літератури, що дозволяє розширити наукової кругозір в обгово-рюваній темі.
The tutorial is devoted to the practical application of mathematical and statistical methods and models in the operation of modern enterprise on basis of a study of its production and financial activities. The tutorial includes the theory elements of mathematical and statistical analysis and forecasting with an illustration of its applications in practical examples. Each chapter contains the variants for individual tasks and references, making it possible to expand scientific horizons in the discussion topic.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1702
Розташовується у зібраннях:Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльностіУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.