Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2186
Title: Забезпечення конкурентоспроможності національного виробництва в умовах інноваційного розвитку
Other Titles: Обеспечение конкурентоспособности национального производства в условиях инновационного развития
Providing of competitiveness of national production in the conditions of innovative development
Authors: Котова, І.М.
Павлова, Т.В.
Котова, И.Н.
Павлова, Т.В.
Kotova, I.
Pavlova, T.
Citation: Котова І. М. Забезпечення конкурентоспроможності національного виробництва в умовах інноваційного розвитку / І. М. Котова, Т. В. Павлова // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали другої Міжнародної наук.-практ. конференції (26 – 27 вересня 2013 р.). – Одеса, 2013. – С. 49-51.
Issue Date: 2013
Keywords: промисловий комплекс
зростання економіки
конкурентоспроможність
виробництва інноваційними засобами
промышленный комплекс
рост экономики
конкурентоспособность
производства инновационными средствами
industrial complex
economic growth
competitiveness
production innovative facilities
Abstract: У тезі розглядується процеси розвитку промислового виробництва який спрямовується на забезпечення збалансованого зростання економіки.
В тезисе рассматриваются процессы развития промышленного производства, который направляется на обеспечение сбалансированного роста экономики.
Processes of industrial production development which head for providing of the balanced growth of economy are examined in the thesis.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2186
Appears in Collections:Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Кафедра статистикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.