Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4371
Title: Економічна роль банків в системі регіонального розвитку
Other Titles: Экономическая роль банков в системе регионального развития
Economic role of banks in the system of regional development
Authors: Балджи, М.Д.
Балджи, М.Д.
Baldghi, M.
Citation: Балджи М. Д. Економічна роль банків в системі регіонального розвитку / М. Д. Балджи // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2014. – Вип. 10. – Т. 1. – С. 204-210.
Issue Date: 2014
Publisher: ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
Keywords: банки
соціально-економічний розвиток
регіон
фінансова система
Одеська область
місто Одеса
банки
социально-экономическое развитие
регион
финансовая система
Одесская область
город Одесса
banks
socio-economic development
the region's financial system
the Odessa area
the city of Odessa
Abstract: В статті висвітлені основні положення економічної ролі банків в системі регіонального розвитку. Метою обрано виявлення ролі банків в системі соціально-економічного розвитку регіонів. В основу методики дослідження покладені методичні рекомендації формування регіональних стратегій розвитку. В результаті були виявлені наступні результати: виявлені роль і місце банків в регіональному розвитку, проведена класифікація банків в Одеському регіоні, визначена динаміка їх функціонування в Одеській області та місті Одесі, визначенні важелі залучення банків до системи регіонального розвитку.
В статье освещены основные положения экономической роли банков в системе регионального развития. Целью выбрано выявление роли банков в системе социально-экономического развития регионов. В основу методики исследования положены методические рекомендации формирования региональных стратегий развития. В результате были выявлены следующие результаты: выявлены роль и место банков в региональном развитии, проведена классификация банков в Одесском регионе, определена динамика их функционирования в Одесской области и городе Одессе, определении рычаги привлечения банков к системе регионального развития.
The paper highlights the main provisions of the economic role of banks in the system of regional development. The aim was elected identify the role of banks in the system of social and economic development. The methodology of research guidelines laid formation of regional development strategies. The result revealed the following results: The role and place in the regional development banks, a classification of banks in the Odessa region, defined by the dynamics of their operation in the Odessa area and the city of Odessa, the definition of leverage involvement of banks in the system of regional development.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4371
Appears in Collections:Кафедра економіки, права та управління бізнесомItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.