Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4393
Назва: Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу м’ясопереробними підприємствами Південного регіону
Інші назви: Анализ эффективности использования производственного потенциала мясоперерабатывающими предприятиями Южного региона
The analysis of efficiency of use of industrial potential of meat-processing enterprises of the Southern region
Автори: Коляда, А.Л.
Коляда, А.Л.
Koliada, A.
Бібліографічний опис: Коляда А. Л. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу м’ясопереробними підприємствами Південного регіону / А. Л. Коляда // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: І Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 11 грудня 2015 р.). – Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет, 2015. – С. 144-145.
Дата публікації: 2015
Видавництво: Чернігівський державний технологічний університет
Ключові слова: ефективність
виробничий потенціал
виробничі ресурси
эффективность
производственный потенциал
производственные ресурсы
efficiency
production capacity
production resources
Короткий огляд (реферат): Від рівня ефективності використання виробничого потенціалу значною мірою залежить успішність функціонування підприємства, а саме рівень прибутковості, ділової активності та фінансової стійкості. Цієї мети можна досягти: відслідковуючи динаміку основних показників, які відображають ефективність використання виробничих ресурсів; ідентифікування чинників, які зумовили виникнення відповідних тенденцій в розвитку підприємства; вживання заходів спрямованих на їх ліквідування; мобілізація наявних резервів.
От уровня эффективности использования производственного потенциала в значительной степени зависит успешность функционирования предприятия, а именно уровень прибыльности, деловой активности и финансовой устойчивости. Этой цели можно достичь: отслеживая динамику основных показателей, отражающих эффективность использования производственных ресурсов; идентификации факторов, которые обусловили возникновение соответствующих тенденций в развитии предприятия; принятие мер направленных на их ликвидацию; мобилизация имеющихся резервов.
The level of efficiency of use of productive capacity depends largely on the successful functioning of a company, namely profitability, business activity and financial stability. This can be achieved: by tracking the dynamics of the main indicators reflecting the efficiency of using production resources; identify the factors that led to the emergence of trends in the development of the company; the adoption of measures aimed at their elimination; the mobilization of existing reserves.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4393
Розташовується у зібраннях:Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудитуУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.