Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4396
Назва: Освіта як найважливіша ланка реалізації морально-етичних цінностей: український контекст
Інші назви: Образование как важнейший элемент реализации морально-этических ценностей: украинский контекст
Education as the most important link in the realization of moral and ethical values: the Ukrainian context
Автори: Юшкевич, Ю.С.
Юшкевич, Ю.С.
Yushkevych, Y.
Бібліографічний опис: Юшкевич Ю. С. Освіта як найважливіша ланка реалізації морально-етичних цінностей: український контекст / Ю. С. Юшкевич // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 103(12). – С. 277-280.
Дата публікації: 2015
Видавництво: Видавництво «Гілея»
Ключові слова: гуманітарна освіта
індивідуальна свідомість
моральне відчуття
морально-етичні цінності
освіта
гуманитарное образование
индивидуальное сознание
нравственное чувство
морально-этические ценности
образование
humanities
individual consciousness
moral feeling
moral and ethical values
education
Короткий огляд (реферат): Метою дослідження є обгрунтування конститутивної ролі системи освіти у становленні аксіосфери моралі окремої особистості та визначення специфіки реалізації цього процесу на рівні індивідуальної свідомості у сучасному українського соціуму. До методів, що застосовувалися слід віднести перш за все гіпотетико-дедуктивний, компаративістський, структурно-функціональний, герменевтичний. У результаті даного дослідження було зроблено висновок, що найважливішою ланкою реалізації морально-етичних цінностей у суспільстві є система освіти, гуманітарна складова якої має вирішальний вплив на формування моральної людини, духовної особистості, носія морально-етичних цінностей. У свою чергу, гуманітарна освіта задля підвищення власної ефективності має спрямувати свій потенціал на утвердження гуманістичного вектору розвитку та розробити власний механізм впливу на свідомість особистості задля підвищення рівня її моральності, виходячи з ментальних особливостей українців.
Целью исследования является обоснование конститутивной роли системы образования в становлении аксиосферы морали отдельной личности и определение специфики реализации этого процесса на уровне индивидуального сознания в современном украинском социуме. К методам, которые применялись следует отнести прежде всего гипотетико-дедуктивный, компаративистский, структурно-функциональный, герменевтический. Был сделан вывод, что важнейшим звеном реализации морально-этических ценностей в обществе является система образования, гуманитарная составляющая которой имеет решающее влияние на формирование нравственного человека, духовной личности, носителя морально-этических ценностей. В свою очередь, гуманитарное образование для повышения собственной эффективности должно направить свой потенциал на утверждение гуманистического вектора развития и разработать собственный механизм воздействия на сознание личности для повышения уровня ее нравственности, исходя из ментальных особенностей украинцев.
The purpose of this study is rationalization of the basic role of the education system in the formation of the moral values of personality and definition of the features of implementation of this process at the level of the individual consciousness in the modern Ukrainian society. Among the methods that were used, first of all, there were hypothetico-deductive method, structural-functional analysis, comparative analysis, hermeneutical methods. It was concluded that the main element of the implementation of moral and ethical values in society is the education system, the humanitarian component of it has a decisive influence on the formation of a moral person, the carrier of the moral and ethical values. The modern humanitarian education should direct their potential for adoption of the humanist vector of development. The humanitarian education should develop its own mechanism of action on the consciousness of the individual to improve his morality.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4396
Розташовується у зібраннях:Кафедра філософії, історії та політологіїУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.