Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5024
Title: Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього контролю на підприємстві
Other Titles: Проблемы и перспективы развития внутреннего контроля на предприятии
Problems and prospects of development of internal control of the enterprise
Authors: Артюх, О.В.
Артюх, О.В.
Artyuh, O.
Keywords: система внутрішнього контролю
проблематика впровадження на вітчизняних підприємствах
удосконалення внутрішнього контролю
система внутреннего контроля
проблематика внедрения на отечественных предприятиях
усовершенствование внутреннего контроля
the system of internal control
the problems of implementation in domestic enterprises
improvement of internal control
Issue Date: 2016
Publisher: Аналітичний центр «Нова Економіка»
Citation: Артюх О. В. Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього контролю на підприємстві / О. В. Артюх, О. І. Шаталіна // Сучасні міжнародні економічні відносини: становлення та розвиток: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (27-28 травня 2016 р.). – Київ: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. – Ч. 2.– С. 24-26.
Abstract: Робота присвячена виявленню проблематики впровадження системи внутрішнього контролю на вітчизняних підприємствах, пошуку шляхів удосконалення та розвитку внутрішнього контролю.
Работа посвящена выявлению проблематики внедрения системы внутреннего контроля на отечественных предприятиях, поиска путей усовершенствования и развития внутреннего контроля.
The work is devoted to the identification of implementation issues of the internal control system of domestic enterprises, to identify ways of improvement and development of internal control.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5024
Appears in Collections:Кафедра бухгалтерського обліку і аудитуThis item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.