Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5611
Title: Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2016
Other Titles: Устойчивое развитие – ХХІ века: управление, технологии, модели. Дискуссии 2016
Sustainable development – XXI century: management, technology, model. Discussion 2016
Zrównoważony rozwój – ххі wiek: zarządzanie, technologie, modele. Dyskysje 2016
Authors: Балджи, М.Д.
Балджи, М.Д.
Baldghi, M.
Citation: Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2016: колективна монографія / Андерсон В. М., Балджи М. Д., Баркан В. І. та ін. / Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; НТТУ «Київський політехнічний інститут»; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є. В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2016. – 590 с.
Issue Date: 2016
Keywords: сталий розвиток
національна економіка
раціональне природокористування
енергозбереження
устойчивое развитие
национальная экономика
рациональное природопользование
энергосбережение
sustainable development
national economy
environmental management
energy
монографія
Abstract: Результати досліджень, що оприлюднені у колективної монографії, були обговорені на Третій міжнародній науково-практичній конференції «Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі (наукові читання імені Ігоря Недіна)», яка відбулася 19-20 травня 2016 року в м. Києві.
Результаты исследований, опубликованные в коллективной монографии, были обсуждены на Третьей международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие – ХХІ века: управление, технологии, модели (научные чтения имени Игоря Недіна)», которая состоялась 19-20 мая 2016 года в г. Киеве.
The results of research published in a collective monograph were discussed at the Third International Scientific Conference "Sustainable Development - XXI century: management, technologies, models (scientific name Igor reading Nedina)", which took place 19-20 May 2016 in the city Kiev.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5611
ISBN: 978-83-63649-80-7
Appears in Collections:Кафедра економіки, права та управління бізнесомItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.