Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5719
Назва: Компоративний аналіз економічного трактування категорії «ринкова вартіасть майна та майнових прав»
Інші назви: Компаративный анализ экономического трактовки категории «рыночная стоимость имущества и имущественных прав»
Comparative analysis of the economic interpretations of the category "market value of property and property rights"
Автори: Волчек, Р.М.
Волчек, Р.Н.
Volchek, R.
Бібліографічний опис: Репушевська Ю. О. Компоративний аналіз економічного трактування категорії «ринкова вартіасть майна та майнових прав» / Ю. О. Репушевська, С. І. Большаков, Р. М. Волчек // Напрямки розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації: тези доповідей II міжнародної студентської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Одеса, 14 квітня 2016 року). – Одеса, 2016. – С. 106-108.
Дата публікації: 2016
Ключові слова: ринкова вартість
майно
рыночная стоимость
имущество
market value
the property
Короткий огляд (реферат): Метою дослідження є виявлення особливостей у економічному трактуванні категорії “ринкова вартість майна та майнових прав”. Особливості щодо змісту зазначеної категорії випливають завдяки проведенню корпоративного аналізу вітчизняних та закордонних нормативних джерел, які регулюють здійснення процедур оцінювання вартості майна та майнових прав. Вважаємо, що чинні норми організаційного регламентування щодо визначення ринкової вартості майна в Україні, сприяють вчиненню корупційних дій та непрозорості у визначенні вартості акціонерного капіталу та активів підприємств, зводячи тим самим нанівець дію заходів щодо оздоровлення економіки України.
Целью исследования является выявление особенностей в экономическом трактовке категории “рыночная стоимость имущества и имущественных прав”. Особенности относительно содержания указанной категории вытекают благодаря проведению корпоративного анализа отечественных и зарубежных нормативных источников, регулирующих осуществление процедур оценивания стоимости имущества и имущественных прав. Считаем, что действующие нормы организационного регламентирования относительно определения рыночной стоимости имущества в Украине, способствующих совершению коррупционных действий и прозрачность в определении стоимости акционерного капитала и активов предприятий, сводя тем самым на нет действие мер по оздоровлению экономики Украины.
The aim of the study is to identify features in the economic interpretation of the category of “market value of property and property rights”. Especially regarding the content of this category arise due to conducting a corporate analysis of domestic and foreign regulatory sources governing the procedures of estimating the value of property and property rights. We believe that the existing regulations institutional regulation regarding determination of the market value of property in Ukraine for the perpetration of corruption and transparency in determining the cost of equity capital and assets of enterprises, reducing thereby the effect of measures to improve Ukraine's economy.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5719
Розташовується у зібраннях:Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Компоративний аналіз економічного трактування.pdf544,24 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.