Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6150
Title: Актуалізація пріоритетних напрямків, завдань та цілей Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року
Other Titles: Актуализация приоритетных направлений, задач и целей Стратегии экономического и социального развития города Одессы до 2022 года
Actualization of priority directions, tasks and objectives of the Strategy of economic and social development of Odessa city until 2022
Authors: Ковальов, А.І.
Карпов, В.А.
Сментина, Н.В.
Корольова, Т.С.
Котова, І.М.
Павлова, Т.В.
Ковалев, А.И.
Карпов, В.А.
Сментина, Н.В.
Королева, Т.С.
Котова, И.Н.
Павлова, Т.В.
Kovalev, A.
Karpov, V.
Smentyna, N.
Korolova, T.
Kotova, I.
Pavlova, T.
Citation: Ковальов А. І. Актуалізація пріоритетних напрямків, завдань та цілей стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року / А. І. Ковальов, В. А. Карпов, Н. В. Сментина та інш. // Звіт про науково-дослідну роботу. – Одеса: ОНЕУ, 2015. – 58 с.
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний економічний університет
Keywords: стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси
соціально-економічні процеси
розвиток інноваційних видів економічної діяльності
розвиток інноваційних видів економічної діяльності
социально-экономические процессы
развитие инновационных видов экономической деятельности
развитие инновационных видов экономической деятельности
socio-economic processes
development of innovative types of economic activity
Abstract: Метою НДР є Актуалізації пріоритетних напрямків, завдань та цілей Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року з урахуванням змін в економічній і соціальній сфер. Об’єктом дослідження виступають соціально-економічні процеси, що відбуваються в Одеській громаді. Предметом дослідження є теоретичні та методико-практичні питання оцінювання пріоритетного розвитку м. Одеси. Теоретичною базою наукового дослідження виступили роботи вітчизняних та зарубіжних вчених з питань стратегічного розвитку територій і територіальних громад.
Целью НИР является Актуализации приоритетных направлений, задач и целей Стратегии экономического и социального развития города Одессы до 2022 года с учетом изменений в экономической и социальной сфер. Объектом исследования выступают социально-экономические процессы, происходящие в Одесской общине. Предметом исследования являются теоретические и методико-практические вопросы оценки приоритетного развития г. Одессы. Теоретической базой научного исследования выступили работы отечественных и зарубежных ученых по вопросам стратегического развития территорий и территориальных общин.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6150
Appears in Collections:Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Кафедра статистики та математичних методів в економіціItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.