Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6951
Назва: Діагностика фінансово-економічної стійкості підприємства на основі грошових потоків
Інші назви: Диагностика финансово-экономической устойчивости предприятия на основе денежных потоков
Diagnostics of financial and economic sustainability of enterprise on a cash flow basis
Автори: Янковий, О.Г.
Кошельок, Г.В.
Янковой, А.Г.
Кошелёк, Г.В.
Yankovoy, A.
Koshelek, G.
Бібліографічний опис: Діагностика фінансово-економічної стійкості підприємства на основі грошових потоків / О. Г. Янковий, Г. В. Кошельок // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць; Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 63-64 (2-3). – С. 69–78.– ISSN 2313-4569.
Дата публікації: 2017
Ключові слова: фінансова стійкість
грошові потоки
фінансовий цикл
операційний цикл
рух грошових коштів
приплив
відтік
финансовая устойчивость
денежные потоки
финансовый цикл
операционный цикл
движение денежных средств
приток
отток
financial sustainability
cash flows
financial cycle
operational cycle
cash flow
inflow
outflow
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто фінансово-економічну стійкість підприємства з різних точок зору, її види та фактори, що впливають на неї. Стисло вивчено підходи щодо проведення діагностики фінансової стійкості підприємства. Визначено проблеми, що виникають при проведенні діагностики фінансової стійкості. Зазначено, що проводити діагностику фінансової стійкості підприємства можна за допомогою грошових потоків. У дослідженні запропоновано використовувати цикли, які можна охарактеризувати не тільки за допомогою критеріїв оборотності, але й з урахуванням грошових потоків. Доведено, що діагностику фінансової стійкості можна проводити використовуючи операційний і фінансовий цикли. Інформаційним забезпеченням для виконання розрахунків є фінансова звітність підприємства.
В статье рассмотрена финансово-экономическая устойчивость предприятия с различных точек зрения, ее виды и факторы, которые влияют на нее. Кратко изучены подходы к проведению диагностики финансовой устойчивости предприятия. Определены проблемы, возникающие при проведении диагностики финансовой устойчивости. Отмечено, что проводить диагностику финансовой устойчивости предприятия можно с помощью денежных потоков. В исследовании предложено использовать циклы, которые можно охарактеризовать не только с помощью критериев оборачиваемости, но и за счет денежных потоков. Доказано, что диагностику финансовой устойчивости можно проводить используя операционный и финансовый циклы. Информационным обеспечением для выполнения расчетов служит финансовая отчетность предприятия.
The article considers financial and economic sustainability of enterprise from different perspectives, its types and factors that influence it. The approaches to the diagnosis of financial sustainability of the enterprise are briefly examined. The problems arising in carrying out of diagnostics of financial sustainability are determined. It is noted that it is possible to carry out the diagnostics of financial sustainability of the enterprise by means of cash flows. The study proposes to use cycles that can be characterized not only by the criteria of turnover, but also taking into account cash flows. It is proved that it is possible to conduct a diagnosis of financial sustainability using operational and financial cycles. Information provision for making the calculations is the financial statements of enterprise.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6951
ISSN: 2313-4569
Розташовується у зібраннях:Випуск 2-3, № 63-64
Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Діагностика фінансово-економічної стійкості.pdf418,74 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.