Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7750
Title: Якісне оцінювання знань студентів-заочників як засіб підвищення якості освітянських послуг
Other Titles: Qualitative assessment of knowledge of part-time students as a way to improve the quality of educational services
Authors: Бабій, О.М.
Кошельок, Г.В.
Малишко, В.С.
Babii, O.
Koshelek, H.
Malishko, V.
Citation: Якісне оцінювання знань студентів-заочників як засіб підвищення якості освітянських послуг / О. М. Бабій, Г. В. Кошельок, В. С Малишко // Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., (Одеса, 8-9 лютого 2018 р.) – Одеса: ОНЕУ, 2018. – С. 72-74.
Issue Date: 2018
Keywords: контроль і оцінка знань студентів
самостійна робота
умови формування ефективної системи оцінювання знань
control and evaluation of students' knowledge
independent work
conditions for the formation of an effective system of knowledge assessment
тези доповідей
Abstract: В доповіді розглядаються питання необхідності удосконалення алгоритму контролю і оцінки знань студентів, що навчаються без відриву від виробництва. Визначені умови, що сприяли б на думку авторів ефективності цього процесу. Важлива увага приділяється формування критеріїв оцінки знань. Надано досвід кафедр університету у формуванні якісної системи оцінки знань студентів заочної форми навчання.
The report addresses the need for improving the algorithm for monitoring and assessing the knowledge of students who are studying without interruption from production. Conditions are defined which would contribute to the authors of the effectiveness of this process. Important attention is paid to the formation of criteria for assessing knowledge. The experience of the departments of the university in the formation of a qualitative system for assessing students' knowledge of the correspondence form of teaching was provided.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7750
Appears in Collections:Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльностіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.