Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9584
Title: Облік, аналіз та контроль розрахунків з дебіторами в умовах євроінтеграційних процесів (на прикладі ПАТ «Гемопласт»)
Other Titles: Accounting, analysis and control of settlements with debtors in the conditions of European integration processes (for example PJSC «Hemoplast»)
Authors: Довгополова, А.О.
Keywords: дебіторська заборгованість
внутрішній контроль
облік
аналіз
розрахунки з дебіторами
організація обліку
методологія контролю
accounts receivable
internal control
accounting
analysis
settlements with debtors
accounting organization
methodology of control
Issue Date: 2018
Abstract: У роботі розглядаються теоретичні аспекти особливостей обліку дебіторської заборгованості, стану організації обліку, аналізу та контролю дебіторської заборгованості, виявлення недоліків та розробка пропозицій щодо поліпшення обліково-аналітичних, контрольних процесів на підприємстві ПАТ «Гемопласт». Проаналізовано загальноекономічну характеристику підприємства ПАТ «Гемопласт», документальне оформлення та систему бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, пріоритетні напрямки удосконалення обліку, аналізу та контролю операцій з дебіторською заборгованістю, стан внутрішнього контролю дебіторської заборгованості в ПАТ «Гемопласт». Запропоновано основні напрямки вдосконалення системи обліку дебіторської заборгованості в ПАТ «Гемопласт», удосконалення системи внутрішнього контролю дебіторської заборгованості, підвищення ефективності діяльності та економічного стану на підприємстві ПАТ «Гемопласт».
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9584
Appears in Collections:Учётно-экономический факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кваліфікаційна робота.pdf981,04 kBAdobe PDFView/Open
Реферат.pdf672,71 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.