Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13454
Title: Етика в обліку та маркетингу: можливість інтеграції підходів
Other Titles: Ethics in accounting and marketing: the possibility of integrating approaches
Authors: Обнявко, О.В.
Кубік, В.Д.
Беспалов, В.М.
Губерник, А.О.
Obniavko, O.
Kybik, V.
Bespalov, V.
Gubernyk, A.
Citation: Обнявко О. В. Етика в обліку та маркетингу: можливість інтеграції підходів / О. В. Обнявко, В. Д. Кубік, В. М. Беспалов, А. О. Губерник // Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях : зб. матеріалів ХIХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю Одеського національного економічного університету, 17-18 травня 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, ОНЕУ. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 381 - 384.
Issue Date: 2021
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Keywords: облік
маркетинг
етіка
accounting
marketing
ethics
Abstract: Для складових сучасного бізнесу всіх країн в сучасних умовах глобалізації, прискорення технічного прогресу, вровадження робототехніки та цифровізації економіки актуалізується проблема дотримання етичних норм та соціальної відповідальності
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13454
Other Identifiers: JEL classification: M310; М410
УДК 174.4:657
Appears in Collections:Кафедра маркетингу та міжнародної логістикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.