Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4392
Title: Современные тенденции и перспективы развития международного туризма
Other Titles: Сучасні тенденції та перспективи розвитку міжнародного туризму
Current trends and prospects of development of international tourism
Authors: Шикина, О.В.
Шикіна, О.В.
Shykina, O.
Citation: Шикина О. В. Современные тенденции и перспективы развития международного туризма / О. В. Шикина, С. Ю. Загорулько // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. - Переяслав-Хмельницький, 2015. - Вип. 9. – С. 35-38.
Issue Date: 2015
Keywords: показатели международного туризма
въездной туризм
выездной туризм
внутренний туризм
международный туризм
показники міжнародного туризму
в'їзний туризм
виїзний туризм
внутрішній туризм
міжнародний туризм
indicators of international tourism
inbound tourism
outbound tourism
domestic tourism
international tourism
Abstract: Современные тенденции развития международного туризма и политика государств в этой отрасли вызывают повышенный интерес со стороны потенциальных потребителей туристических услуг, субъектов туристической деятельности, ученых в сфере экономики, а также государственных органов разных стран в сфере регулирования и развития туризма. Поскольку международная индустрия туризма является одним из важнейших экономических секторов, она влияет на экономическое, культурное и социальное развитие регионов и стран мира.
Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму і політика держав у цій галузі викликають підвищений інтерес з боку потенційних споживачів туристичних послуг, суб'єктів туристичної діяльності, вчених у сфері економіки, а також державних органів різних країн у сфері регулювання та розвитку туризму. Оскільки міжнародна індустрія туризму є одним із найважливіших економічних секторів, вона впливає на економічний, культурний і соціальний розвиток регіонів і країн світу.
Current trends in international tourism and the state policy in this field cause an increased interest from potential consumers of tourism services, tourism stakeholders, scientists in the sphere of economy, as well as government agencies in different countries in the regulation and development of tourism. As the international tourism industry is one of the most important economic sectors, it affects the economic, cultural and social development of regions and countries.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4392
Appears in Collections:Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.