Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9291
Title: Актуальність використання інструментів соціальних мереж в освітньому процесі
Other Titles: The relevance of social network tools using in educational process
Authors: Збрицька, Т.П.
Табанова, А.І.
Zbritska, T.
Tabanova, A.
Citation: Актуальність використання інструментів соціальних мереж в освітньому процесі / Т. П. Збрицька, А. І. Табанова // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць; Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – Вип. 67 (3). – С. 117‒130. – ISSN 2313-4569.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний економічний університет
Keywords: освітній процес
ІТ-технології
соціальні мережі
студенти та викладачі
інформаційно- комунікативні технології
дистанційно-інтерактивне навчання
educational process
IT-technologies
social networks
students and professors
information and communication technologies
remote-interactive learning
стаття
Abstract: У статті розглянуто характерні особливості соціальних мереж. Проаналізовано існуючі соціальні мережі та їх можливості (основні переваги та проблеми) з точки зору використання в освітньому процесі. Мета статті – дослідити можливість та готовність викладачів і студентів до використання соціальних мереж в освітньому процесі задля забезпечення більш ефективної спільної роботи в інтерактивному режимі. Проаналізовано можливості та готовність студентів і викладачів Одеського національного економічного університету (ОНЕУ) до залучення соціальних мереж в освітній процес. Наведено SWOT-аналіз стосовно залучення соціальних мереж в освітній процес ОНЕУ. Зазначено користь і обмеження ІТ-технологій у навчальному процесі для студента та викладача. Запропоновано інструменти застосування соціальних мереж та приклади використання в навчальному процесі певних соціальних мереж. Важливим стримуючим чинником впровадження інструментів соціальних мереж в освітній процес є неготовність цього процесу до залучення сучасних засобів навчання, адже в рамках дослідження автори дійшли висновку, що спостерігається відсутність науково обґрунтованих методичних рекомендацій, норм витрат часу та оплати праці викладача. Перераховані проблеми можуть бути вирішені шляхом створення умов для підвищення кваліфікації викладачів у галузі інформаційно-комунікативних технологій, а саме: розробкою ефективних методик застосування та оцінки використання соціальних мереж в освітньому просторі університету та здійсненням матеріального і морального заохочення викладачів, які активно використовують нові технології. Соціальні мережі не є основним засобом навчання, однак їх можливості у вирішенні освітніх завдань наразі недооцінюються професійним співтовариством.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9291
ISSN: 2313-4569
Appears in Collections:Випуск 3, № 67
Кафедра управління персоналом та економіки праціItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.