Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9457
Title: Динаміка розвитку готельного бізнесу Одеської області
Other Titles: The dynamics of Odessa region hotel business development
Authors: Шикіна, О.В.
Гончаренко, Я.Є.
Shykina, O.
Goncharenko,Y.
Keywords: готелі юридичні особи
готелі фізичні особи-підприємці
динаміка розвитку готельного господарства
готельна індустрія
готельні послуги
місце Одеської області серед адміністративно- територіальних одиниць України
hotel legal entities
hotels individual entrepreneurs
the dynamics of hotel industry development
hotel industry
hotel services
place of Odessa region among administrative-territorial units of Ukraine
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний економічний університет
Citation: Динаміка розвитку готельного бізнесу Одеської області / О. В. Шикіна, Я. Є. Гончаренко // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць; Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – Вип. № 4 (68). – С. 220‒232.. – ISSN 2313-4569.
Abstract: У статті проаналізовано сучасний стан готельного бізнесу Одеської області з урахуванням діяльності як готелів юридичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців. Простежено залежність туристичного іміджу Одеської області та потенціалу залучення іноземних інвестицій у розвиток готельного господарства від посткризової стабілізації стану країни. Виявлено місце Одеської області серед інших адміністративно-територіальних одиниць України за показниками експлуатаційної програми та проаналізовано динаміку змін за 2015–2017 рр. Проведено дослідження розподілу туристів за країнами, із яких вони приїжджали до Одеської області, з виявленням останніх тенденцій та констатацією стабілізації туристичної галузі. Розраховано темпи зростання кількості та місткості готелів по областях України з виявленням лідерів та аналізом динаміки змін у розрізі окремо готелів юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців. Проаналізовано коефіцієнт використання місткості як індикатор ділової активності готельного господарства з виявленням його недосконалості в аналізі як самостійного окремого елемента на прикладі Луганської області. Розраховано місце Одеської області за структурними підрозділами сфери сервісу готелів за 2015–2017 рр. з виявленням позицій, за якими готелі області відстають та мають потенціал розвитку. Приведено показники доходу від наданих готельних послуг Одеської області з виявленням великого відставання від показників м. Києва. Визначено основні тенденції готельного господарства Одеської області за останні три роки та надано рекомендації щодо вдосконалення її конкурентних позицій.
The article analyzes the current state of the hotel business of Odessa region, taking into account the activity of both hotels of legal entities and individuals-entrepreneurs. The dependence of the tourist image of Odessa region and the potential of attracting foreign investments into the development of the hotel economy from the post-crisis stabilization of the country’s state is traced. The place of Odessa region among other administrative-territorial units of Ukraine on the indicators of the operational program was revealed and changes dynamics for 2015–2017 is analyzed.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9457
Appears in Collections:Кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса
Вісник соціально-економічних дослідженьThis item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.